Ľudia
divider

Zoznámte sa s našim tímom ľudí, ktorí chcú byť pri Vašich víťazstvách.

Aj vďaka správnym ľudom na správnom mieste sme úspešní.


O existencii pravdy je zriedka spor, bojuje sa len o hranice pravdy.

Karl Ludwig Borne
Left
Right

JUDr. Anton STANĚK

zakladajúci Partner, advokát

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, titul JUDr. 2003
Zápis do SAK: 2004
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
Špecializácia: Akvizície, Fúzie, Obchodné právo, Právo verejného obstarávania, Právo duševného vlastníctva, Protimonopolné právo

Email anton.stanek@svap.sk

Mgr. Peter VETRÁK

zakladajúci Partner, Advokát

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2001
Zápis do SAK: 2004
Jazykové znalosti: Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Maďarský jazyk
Špecializácia: Akvizície, Fúzie, Obchodné právo, Právo verejného obstarávania, Právo duševného vlastníctva, Dobrovoľné dražby, Zmenkové právo, Konkurz a reštrukturalizácia

Email peter.vetrak@svap.sk

JUDr. Miriam STANĚKOVÁ

Partner, Advokát

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, titul JUDr. 2003
Zápis do SAK: 2003
Jazykové znalosti: Anglický jazyk, Ruský jazyk
Špecializácia: Obchodné právo, Právo obchodných spoločností, Občianske právo, Rodinné právo

Email miriam.stanekova@svap.sk

JUDr. Nina VARGOVÁ

Advokát

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, titul JUDr. 2013
Zápis do SAK: 2013
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
Špecializácia: Akvizície, Fúzie, Obchodné právo, Ochrana spotrebiteľa

Email nina.vargova@svap.sk

Mgr. Ján SOPIAK

Advokát

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Právnická fakulta, 2011
Zápis do SAK: 2015
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
Špecializácia: Obchodné právo, Právo obchodných spoločností, Občianske právo, Telekomunikačné právo

Email jan.sopiak@svap.sk

Lucia KOLLÁROVÁ

Právny asistent - Paralegal

Aktuálne študent Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Jazykové znalosti: Anglický jazyk , Ruský jazyk

Email lucia.kollarova@svap.sk

Mgr. Peter KOVÁČIK

advokátsky koncipient

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2013
Zápis do SAK: 2013
Jazykové znalosti: Anglický jazyk, Maďarský jazyk
Špecializácia: Pracovné právo,  Občianske právo, Obchodné právo, Dobrovoľné dražby

Email peter.kovacik@svap.sk

Ján BUČKO, LL.M.

právnik

Viedenská univerzita, Právnická fakulta, 2017
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
Špecializácia: Občianske právo, Obchodné právo, Ochrana osobných údajov, Akvizície a fúzie, Register partnerov verejného sektora

Email jan.bucko@svap.sk

Bibiana FABIÁNOVÁ

office manager

Stredoškolské vzdelanie
Jazykové znalosti: Nemecký jazyk

Email bibiana.fabianova@svap.sk